Reglement Tennistraining TV de Zoetsmeer

  • Om aan de training deel te mogen nemen dient men lid te zijn van TV de Zoetsmeer.
  • Training wordt gegeven in blokken van 10 x 60 minuten. Er zijn twee trainingsseries per jaar, in het voor- en najaar.
  • Indeling van de groepen gebeurt door de trainer (samen met iemand van de Zoetsmeer).  Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speelsterkte, beschikbaarheid en voorkeuren.
  • Tijdens toernooien, schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les gegeven, tenzij anders besloten wordt in overleg met de trainer.
  • De trainingen gaan altijd door, tenzij de trainer afbelt. De training die niet doorgaat wordt in overleg met de trainer ingehaald.
  • Afmelding voor een training dient te geschieden bij de trainer.
  • Gemiste trainingen als gevolg van ziekte, vakantie etc worden indien mogelijk binnen een andere groep ingehaald.
  • In geval van ziekte, blessures, verhuizing, vakantie etc volgt geen restitutie van lesgeld.
  • Van de aan- en afwezigheid op de training vindt registratie plaats door de trainer

 

Vastgesteld door het bestuur
van TV de Zoetsmeer in januari 2020